Hoạt động bể hiếu khí tại nhà máy sản xuất giấy không hiệu quả?

Hoạt động bể hiếu khí tại nhà máy sản xuất giấy không hiệu quả?

Câu hỏi:

Công ty tôi hoạt động sản xuất giấy, hiện tại bể hiếu khí của tôi đang hoạt động không hiệu quả vì vậy tôi muốn nuôi cấy lại vi sinh trong bể. Vậy công ty có sản phẩm nào dùng trong bể hiếu khí này không và cách sử dụng như thế nào?


Trả lời:

QUY TRÌNH NUÔI CẤY MỚI AQUACLEAN ACF32 TRONG HỆ THỐNG ĐANG HOẠT ĐỘNG

-      Cấy vi sinh liên tục trong vòng 01 tháng. Liều lượng sử dụng vi sinh:

·       Liều đầu tiên (Ngày 1): 20 – 40 ppm (ppm = 1/1.000.000.000)

·       Liều lượng duy trì mỗi tuần trong 4 tuần đầu tiên (chia đều 7 ngày/ tuần): 10 – 20 ppm

·       Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp (duy trì liên tục): 2 – 5 ppm

Công thức tính lượng vi sinh cần thiết

-      Một cách tổng quát, liều lượng vi sinh sẽ được tính dựa trên lưu lượng (Q) và thể tích bể (V) như sau:

·       Khởi động hệ thống, liều cấy đầu tiên sẽ tính dựa trên thể tích bể (V)

·       Duy trì vi sinh: liều lượng tính theo lưu lượng (Q) nước thải, để bổ sung lượng vi sinh thất thoát ra ngoài hệ thống và yếu dần đi.

-      Cách tính liều lượng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lưu lượng, thời gian lưu nước thải trong hệ thống công nghiệp và mức độ ô nhiễm của nguồn thải.

-      Cho trực tiếp vi sinh Aquaclean (dùng cho cả bể hiếu khí và bể kị khí), đầu vào nguồn hoặc đổ đều xung quanh bể sinh học mà không cần pha loãng trước khi cho vào hệ thống.

Đối với nuôi mới vi sinh trong hệ thống đang hoạt động cần lưu ý một số điểm:

·       Kiểm tra các thông số đầu vào BOD, COD, TSS có vượt ngưỡng cho phép của vi sinh hay không? (COD đầu vào hiếu khí <2000 mg/l)

·       DO (2 – 2.5), pH, nhiệt độ

·       Các yếu tố dinh dưỡng ở bể hiếu khí C:N:P = 100:5:1

·       Lượng bùn tuần hoàn từ bể lắng về có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào lượng bùn lắng nhiều hay ít (bằng cách kiểm tra bùn lắng sau 30 phút: từ 30 – 45 % là đạt)

·       Định mức sử dụng có thể thay đổi theo lưu lượng nước thải, các thông số ô nhiễm cao hay thấp và các yếu tố tác động khác. Vì vậy có thể điều chỉnh định mức cho phù hợp với hệ thống để đạt hiệu quả xử lý tốt nhất.

Còn một lưu ý quan trọng nữa mà khách hàng hay hỏi chúng tôi là trong quá trình nuôi cấy vi sinh thì cho vi sinh trực tiếp vào nước và hệ thống vẫn cho hoạt động bình thường hay phải ngưng lại: vi sinh được cho trực tiếp vào bề mặt bể sinh học theo liều dùng tính toán trong khi hệ thống vẫn hoạt động liên tục và không cần phải ngưng hệ thống.

Vi sinh chuyên dụng xử lý nước thải công nghiệp và đô thịChúc công ty anh nuôi cấy thành công và hệ thống hoạt động ổn định!

Trở về trang đề mục