Các sự cố thường gặp trong bể sinh học và xử lý như thế nào?

Các sự cố thường gặp trong bể sinh học và xử lý như thế nào?

Câu hỏi:

Các sự cố thường gặp trong bể sinh học và xử lý như thế nào?

Trả lời:

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp một số sự cố như sau:

1. Sự cố nổi bọt trắng

Đặc điểm: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó cần phải kiểm tra tính chất nước thải đầu vào.

Khắc phục: Nước thải chứa nhiều chất hoạt động bề mặt (bọt trắng nổi như bọt xà phòng) ta sục khí, khuấy đều 30 phút – 1 tiếng thì bọt sẽ giảm dần rồi hết, pH của nước thải cao ≥8. Sự cố này cần kiểm tra tính chất nước thải đầu vào, điều chỉnh pH giảm xuống thích hợp với quá trình xử lý sinh học, hoặc sử dụng hóa chất phá bọt (hạn chế sử dụng do giá thành cao).

2. Sự cố bọt nổi do quá tải

Nguyên nhân: Lượng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít (dưới 10% tương đương MLSS <  1000 mg/lít). Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vượt quá khả năng xử lý của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần. COD>1000 mg/lít vi sinh hiếu  khí bị sốc).

Khắc phục: Để khắc phục hiện tượng bọt nổi do nồng độ COD vượt quá khả năng xử lý của vi sinh vật, cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công đoạn xử lý trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện tượng bọt nổi nhiều do lượng vi sinh vật hoạt tính trong bể rất ít, cần bổ xung thêm lượng vi sinh vật trong bể.

3. Sự cố bọt màu trắng, nổi bọt to, có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen

Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành các bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó.

Khắc phục: ngay lập tức tiến hành cứu lượng vi sinh hoạt tính còn lại trong bể sinh học hiếu khí bằng cách: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước thải ra. Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể Aerotank sục khí 30 phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Và bổ sung thêm vi sinh.

4. Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nước thải sau lắng 30 phút có màu vàng

Nguyên nhân: Bùn vi sinh hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi sinh vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn.

Cách khắc phục: Tăng tải lượng (lượng thức ăn) cho vi sinh vật bằng cách: Tăng lưu lượng nước cần xử lý. Bổ sung thêm các chất dinh dưỡng.

5. Hiện tượng bùn nổi trong bể lắng

Nguyên nhân: Trong nước thải chứa nhiều vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter oxy hóa Amoni thành Nitrat, khi bùn vi sinh qua bể lắng, bùn lắng dưới đáy bể lắng. Khi bùn lắng lại vi sinh vật tiêu thụ hết lượng DO trong dòng nước thải khi đó vi sinh vật bị thiếu khí. Và thời gian lưu bùn lâu.

Khắc phục: tăng lượng bùn tuần hoàn, kiểm tra hiệu quả xử lý nitrat.

Đặc biệt, Công ty Biotech Việt Nam có dòng sản phẩm AquaClean ACF32 được dùng để xử lý các sự cố trong bể sinh học:

AquaClean ACF32 - Vi sinh gia tăng khả năng phân huỷ sinh học của toàn hệ thống, làm giảm hiện tượng vi sinh chết do bị shock và giúp khôi phục hệ thống sau khi khởi động lại rất nhanh. Quần hợp vi sinh vật này làm giảm BOD, COD, SS đầu ra, và tăng khả năng lắng trong các công đoạn làm sạch phía sau, hơn nữa chúng cũng làm giảm bùn và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống.

Aquaclean ACF-32 vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị

Trở về trang đề mục