Triển khai đào tạo kỹ thuật sản phẩm vi sinh Aquaclean rộng rãi cho các nhà phân phối

Triển khai đào tạo kỹ thuật sản phẩm vi sinh Aquaclean rộng rãi cho các nhà phân phối

Triển khai đào tạo

Ngày 16 tháng 2 năm 2017 vừa qua tại Hà Nội, đại diện tập đoàn Biotech Việt Nam đã có buổi họp đầu năm và triển khai giới thiệu các dòng sản phẩm vi sinh xử lý nước thải, xử lý môi trường Aquaclean mới cho các nhà phân phối, đại lý tại thị trường miền Bắc.

Đào tạo kỹ thuật sản phẩm vi sinh Aquaclean

Đào tạo kỹ thuật sản phẩm vi sinh Aquaclean

Vẫn dựa trên công nghệ điều chế tuyệt mật và tối tân của Mỹ, tuy nhiên, các dòng sản phẩm vi sinh Aquaclean mới được tung ra thị trường trong năm 2017 này, có nhiều sản phẩm ưu việt hơn & đáp ứng nhu cầu xử lý từng vấn đề ô nhiễm môi trường chuyên biệt.

Cụ thể, nay vi sinh Aquaclean có thêm các dòng mới như AD Activator tăng cường phân hủy kỵ khí, Nitrifier Activator chuyên biệt trong xử lý hàm lương ni tơ cao, SC Marine có khả năng thách thức mọi loại nước thải khó phân hủy.

Ngoài ra, trong kỹ thuật vận hành sản phẩm Aquaclean cũng có bước phát triển vượt bậc trong công nghệ, đó là cách thức nhân sinh khối bên ngoài từ sản phẩm Aquaclean trước khi cho ứng dụng vào hệ thống. Điều này giúp vi sinh phát huy tối đa hiệu quả xử lý của chúng.

Trở về trang đề mục