Các sự kiện về môi trường năm 2017

Các sự kiện về môi trường năm 2017

Năm 2017, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện nổi bật nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường.

Các sự kiện về môi trường năm 2017

+ Diễn đàn đa dạng sinh học và du lịch bền vững

+ Trao danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long

+ Diễn đàn đối thoại chính sách về bảo vệ môi trường giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

+ Diễn đàn đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững khu vực phía Nam

+ Chương trình chạy bộ kết nối cộng đồng vì tương lai xanh

+ Lễ trao giải thưởng môi trường Việt Nam (tháng 6)

+ Hội chợ triễn lãm quốc tế về công nghệ môi trường và sản phẩm sinh thái (tháng 5)

+ Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế và Đa dạnh sinh học (22/5)

Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Trở về trang đề mục