Thuyết minh quy trình xử lý nước thải bằng vi sinh vật

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải bằng vi sinh vật

Phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải cũng như một số chất ô nhiễm vô cơ khác như H2S, sunfit, ammonia, nitơ… dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân huỷ chất hữu cơ gây ô nhiễm. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và một số khoáng chất làm thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Một cách tổng quát, phương pháp xử lý sinh học có thể theo quy trình sau:

- Nước thải được gom về bể biogas, tại đây quá trình lên men kị khí diễn ra. Sử dụng Bio M5 hoặc Aquaclean AD Activator liều lượng thích hợp để tăng cường và đẩy nhanh quá trình Nitrate hóa trong điều kiện thiếu khí giúp giảm Nitơ tổng đầu ra trong hệ thống xử lý nước thải. Cộng đồng vi khuẩn đặc hiệu xử lý Nitơ (Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrospira) có trong sản phẩm sẽ sử dụng hàm lượng hữu cơ dồi dào trong nước thải để sinh trưởng và phát triển, sản phẩm của quá trình trên là khí CH4 và CO2 và các khí khác như H2S với hàm lượng nhỏ.

- Sử dụng kết hợp Bio M1 để phân huỷ COD khó phân huỷ và  giảm BOD trong nước thải, phân hủy các chất rắn lơ lửng đầu ra giúp đạt tiêu chuẩn xả thải quốc gia.

- Chất lượng biogas sinh ra cũng như quá trình lên men kị khí  phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau như thành phần nước thải, pH, nhiệt độ. Thông thường hàm lượng CH4 chiếm từ 70 – 90%. Hỗn hợp biogas này sinh ra bay lên phía trên trên bể và được thu bằng hệ thống ống thu khí phía trên nắp túi. Lượng khí này là nguồn khí đốt rất tốt, có thể sử dụng, phục vụ các công việc khác, giúp giảm chi phí dùng gas, tiết kiệm nhiên liệu. Trong suốt quá trình nên kết hợp Aquaclean OC để kiểm soát các phản ứng có mùi trong toàn bộ hệ thống.

- Ngoài ra tùy thuộc vào độ tuổi của hệ thống mà lượng bùn sẽ tồn đọng ít hay nhiều, cần sử dụng thêm Aquaclean SA để tăng khả năng lắng & lọc nước.

Bản chất của xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là phân huỷ các chất ô nhiễm hữu cơ nhờ vi sinh vật. Tuỳ thuộc vào bản chất cung cấp không khí, các phương pháp phân huỷ sinh học có thể phân loại xử lý hiếu khí, kỵ khí hoặc tuỳ tiện. Để đạt được hiệu quả phân huỷ sinh học các chất ô nhiễm hữu cơ cao cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết như nitơ, phốt pho và có thể một vài nguyên tố hiếm. Phương pháp xử lý sinh học được áp dụng tương đối rộng do chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIOTECH VIỆT NAM

Lầu 5, Tòa nhà DTC – 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

ĐT: (08) 3811 6247 (6248) - Fax: (08) 3811 6249  

Hotline: Ms Anna 0914 838 782

Trở về trang đề mục