Loại vi sinh nào dành cho loại nước thải dệt nhuộm?

Loại vi sinh nào dành cho loại nước thải dệt nhuộm?

Câu hỏi:

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm với công suất 200 m3/ngày đêm của chúng tôi thường xuyên bị chết vi sinh. COD dao động từ 2000-2700 ml/L.  Bên bạn có loại vi sinh nào dành cho loại nước thải dệt nhuộm không?

Hệ thống chúng tôi bao gồm:

 

Trả lời: 

Nước thải dệt nhuộm: 

 

Nước thải dệt nhuộm

Đặc trưng

pH biến thiên  (2-14)

COD thay đổi từ  60-5000 mg/L,BOD từ 20-3000 mg/L

Hàm lượng cặn lơ lửng cao, không ổn định,

có thể đạt tới 2000mg/L

Nhiệt độ cao

Tính chất nước nước thải thay đổi liên tục theo giờ

Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng

Chỉnh pH (7-8) và  hạ nhiệt độ trước khi xử lý bằng vi sinh vật

Phương pháp áp dụng AquaClean

AquaClean ACF32  & AquaClean  ACFSA 

Hiệu quả

Tăng tốc độ oxy hóa các chất hữu cơ, COD, BOD giảm

Giảm bùn, tăng khả năng lắng

Ổn định hệ thống

Chúng tôi xin đề xuất phương án nuôi cấy lại vi sinh. Cụ thể:

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Ngày 1

40 ppm

10 ppm

5 ppm

Ngày 7

30 ppm

 

 

Ngày 14

20 ppm

10 ppm

5 ppm

Ngày 21

15 ppm

 

 

Ngày 28

10 ppm

10 ppm

5 ppm

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp nuôi cấy:

- Liều đầu tiên: lắc đều và đổ trực tiếp lên bề mặt bể sinh học (chia đều cho sáng-trưa-chiều)

- Liều duy trì :lắc đều và đổ trực tiếp lên bề mặt bể sinh học (chia đều 7 ngày/ tuần)

Ghi chú: - Định mức xử lý có thể thay đổi theo lưu lượng nước thải, mức độ ổn định của hệ thống và các yếu tố tác động khác. Vì vậy, có thể điều chỉnh mức xử lý cho phù hợp với hệ thống để đạt hiệu quả xử lý.

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải/ xử lý bùn Aquaclean ACF-SA

Trở về trang đề mục