Quy trình ủ phân compost từ rác hữu cơ sử dụng cho cây ăn trái (P2)

Quy trình ủ phân compost từ rác hữu cơ sử dụng cho cây ăn trái (P2)

2. Tiêu chuẩn ngành phân compost

10 TCN 562- 2002 cho phân hữu cơ vi sinh


3. Quy trình chi tiết ủ phân compost với công suất 300 tấn/tháng trong tháng đầu tiên

Với công suất 300 tấn/tháng, dự kiến sẽ chia làm 3 mẻ ủ, mỗi mẻ 100 tấn như sau:

Chuẩn bị nhân sinh vi sinh:

  • Cần chuẩn bị trước 7 ngày so với thời điểm bắt đầu ủ
  • Chuẩn bị 03 bồn chứa 100 lít, 03 máy sục khí.
  • Đầu tiên, sử dụng 1 bồn chứa 100 lít, 01 máy sục khí
  • Bước 1: Bổ sung vào bồn chứa 3,5 lít ACF-32 + 3,5 lít ACF-SC + 45 g AD Activator + 25 g NA Activator,làm đầy bồn bằng nước không chứa Chlorine, sục khí 2 ngày
  • Bước 2: Bổ sung thêm vào bồn chứa 250 g AD Activator + 120 g NA Activator, sục khí 2 ngày
  • Bước 3: Bổ sung thêm vào bồn chứa 250 g AD Activator + 120 g NA Activator, sục khí 2 ngày
  • Hỗn hợp đã được khởi động xong.
  • Liều lượng áp dụng: 1 lít hỗn hợp vi sinh/1 tấn phân compost

Ngày 1: Cho 100 tấn rác hiện có vào ngăn ủ 1, cứ 50 cm rác hữu cơ thì phun hỗn hợp vi sinh lên 1 lần, tiến hành chất hết 100 tấn rác và vi sinh vào ô ủ. Đảo trộn để vi sinh và rác trộn đều nhau. Sau khi đảo trộn đều, tiến hành phủ bạt lên ô ủ. Cắm nhiệt kế đo nhiệt độ và nhiệt kế đo độ ẩm vào luống ủ và kiểm tra hằng ngày.

Ngày 3: Tiến hành chuẩn bị vi sinh cho ngăn ủ 2

Ngày 7: Tiến hành tháo bạt phủ ngăn ủ 1 và xáo trộn lần 1. Đậy bạt phủ lại như cũ.

Ngày 10: Cho rác hữu cơ và vi sinh đã chuẩn bị vào ngăn ủ 2 theo đúng kỹ thuật. Đảo trộn đều và phủ bạt. Cắm nhiệt kế đo nhiệt độ và nhiệt kế đo độ ẩm vào luống ủ và kiểm tra hằng ngày

Ngày  13: Tiến hành chuẩn bị vi sinh cho ngăn ủ 3

Ngày 14: Tiến hành tháo bạt phủ ngăn ủ 1 và xáo trộn lần 2. Đậy bạt phủ lại như cũ.

Ngày 17: Tiến hành tháo bạt phủ ngăn ủ 2 và xáo trộn lần 1. Đậy bạt phủ lại như cũ.

Ngày 20: Cho rác hữu cơ và vi sinh đã chuẩn bị vào ngăn ủ 3 theo đúng kỹ thuật. Đảo trộn đều và phủ bạt. Cắm nhiệt kế đo nhiệt độ và nhiệt kế đo độ ẩm vào luống ủ và kiểm tra hằng ngày.

Ngày 21: Dỡ phân đã ủ lên men của ngăn ủ 1 vào nhà ủ chín.

Ngày 23: Tiến hành chuẩn bị vi sinh cho ngăn ủ 1.

Ngày 24: Tháo bạt phủ ngăn ủ 2 và xáo trộn lần 2. Đậy bạt phủ lại như cũ. Sau 7 ngày đưa vào ủ chín

Ngày 27: Tháo bạt phủ ngăn ủ 3 và xáo trộn lần 1. Đậy bạt phủ lại như cũ. Sau 7 ngày tiến hành xáo trộn lần 2

Ngày 31: Thực hiện mẻ ủ mới tại ngăn ủ 1. Cho rác hữu cơ và vi sinh đã chuẩn bị vào ngăn ủ 1 theo đúng kỹ thuật. Đảo trộn đều và phủ bạt. Cắm nhiệt kế đo nhiệt độ và nhiệt kế đo độ ẩm vào luống ủ và kiểm tra hằng ngày.

Trên đây là quy trình ủ phân compost bằng sản phẩm  vi sinh AQUACLEAN® và vi sinh Biosun. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty. Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Trở về trang đề mục