Thông báo chính thức từ BTC về vòng TOP 9 cuộc thi “Hành trình tìm kiếm Marketers sáng tạo 2017”

Thông báo chính thức từ BTC về vòng TOP 9 cuộc thi “Hành trình tìm kiếm Marketers sáng tạo 2017”

1. Về quy định bài dự thi

- Các đội thi sẽ nộp bài dự thi bằng file Word sau khi đã chuyển về định dạng PDF.
- Bên cạnh đó các đội chuẩn bị 1 file PowerPoint bài dự thi để phục vụ cho buổi presentation trước BGK về đề cương lập ra cho Doanh nghiệp đã bốc thăm.

2. Về hình thức bài thi

- File Word (sau khi chuyển về định dạng PDF): không giới hạn số trang.
- File PowerPoint: không giới hạn số slide.

3. Về buổi thuyết trình trước BGK

- Thời gian: sẽ được công khai trong các thông báo sau của BTC.
- Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh.
- Thời gian 1 đội thuyết trình tối đa là 15p và trả lời câu hỏi của BGK ( nếu có )
- Lưu ý: vì thời gian thuyết trình có hạn nên các đội cân đối số slide nhằm truyền tải hết thông tin mà đội muốn trình bày với BGK.

4. Về các mốc thời gian:

- Deadline nộp bài dự thi (file Word sau khi chuyển về định dạng PDF) vào 21:00 ngày 05/04/2017.
- Deadline nộp bài thuyết trình (file PowerPoint) vào 21:00 ngày 06/04/2017.

5. Về địa chỉ nộp bài dự thi:

- Các đội nộp bài dự thi và bài thuyết trình qua địa chỉ: bac.tdt@gmail.com

Nguồn: Đại học Tôn Đức Thắng

Trở về trang đề mục