Trạm xử lý vận hành chỉ tiêu NH4+ vượt chuẩn cho phép (5 mg/l) do nước thải bị ảnh hưởng bởi 1 hàm lượng phân lân đạm

Trạm xử lý vận hành chỉ tiêu NH4+ vượt chuẩn cho phép (5 mg/l) do nước thải bị ảnh hưởng bởi 1 hàm lượng phân lân đạm

Câu hỏi: 

Hiện nay tôi là nhân viên vận hành của một trạm xử lý nước thải sinh hoạt thuộc 1 nhà máy sản xuất phân bón ở phía Bắc (xin được phép dấu tên). Trạm xử lý vận hành đã được 10 tháng và các chỉ tiêu BOD, COD đều ổn, chỉ có chỉ tiêu NH4+ là 20mg/l, bị vượt chuẩn cho phép (5 mg/l) do nước thải bị ảnh hưởng bởi 1 hàm lượng phân lân đạm trong quá trình sản xuất phân bón rơi vãi.

Quý công ty có loại vi sinh nào có thể xử lý giúp chúng tôi để đảm bảo nồng độ NH4+ đạt chuẩn không?

Cám ơn các anh chị và chúc mọi người có nhiều sức khỏe. (N.T)

Trả lời:

Chào anh!

Trạm xử lý nước thải của anh hiện nay đang gặp 1 vấn đề lớn, đó là không có công trình để quá trình sinh học xử lý nito diễn ra (bể anoxic-bể aeroten). Do vậy, nếu bên công ty anh muốn quá trình xử lý nitơ hoàn chỉnh (NH4+ →N2) thì bên công ty anh phải cải tạo lại hệ thống hiện hữu.

Trạm xử lý vận hành chi tiêu NH4+ vượt chuẩn cho phép

Sau khi cải tạo, bên công ty chúng tôi sẽ có các chủng vi sinh Aquaclean ACF-32 kết hợp với Aquaclean Nitrifier Activator được sử dụng với mục đích xử lý Nitơ triệt để với các quá trình chuyển hóa sau:

  1. Quá trình Nitrate hóa

Xảy ra trong bể hiếu khí với các nhóm vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobater

NH4+ + 1,5 O2 --> NO2- + 2 H+ + H2O (Nitrosomonas)

NO2- + 0,5 O2 --> NO3- (Nitrobacter)

  1. Quá trình khử Nitrat hóa

Xảy ra trong bể anoxic với các nhóm vi khuẩn khử nitrat và một số nhóm Bacilus…

NO3- + 1,08 CH3OH + H+ --> 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O

NO2- + 0,67 CH3OH + H+ -->  0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O

Hiện nay, công ty chúng tôi đang nhận cải tạo các hệ thống xử lý nước thải (như trường hợp của quý công ty anh) và cung cấp vi sinh phục vụ cho quá trình vận hành.

Để được tư vấn cụ thể hơn, xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi

Cám ơn và chúc anh nhiều sức khỏe! 

Trở về trang đề mục