Xử lý chất thải nhà máy sản xuất đường với tỉ lệ 7% TDS

Xử lý chất thải nhà máy sản xuất đường với tỉ lệ 7% TDS

Câu hỏi: 

Tôi có một chất thải nhà máy sản xuất đường với tỉ lệ 7% TDS. Có sản phẩm nào hoạt động trong điều kiện TDS cao như vậy không? 

Trả lời:

Cảm ơn anh đã chia sẻ vấn đề của quý công ty.

Giải thích một chút về TDS thì TDS : Total Dissolved Solids - Tổng chất rắn hoà tan, là tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối, đường hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước nhất định, thường được biểu thị bằng hàm số mi/L hoặc ppm (phần nghìn). 

Nếu TDS bao gồm chủ yếu là các muối, các sản phẩm Vi sinh có thể bị ức chế bởi nồng độ TDS từ 4% đến 11%, do đó với nồng độ 7% thì Vi sinh AquaClean vẫn có thể hoạt động tốt.

Còn nếu TDS chủ yếu được tạo bởi đường thì các vi sinh sẽ chịu đựng được mức độ TDS trên 7%.

Như vậy trường hợp của anh là một nhà máy đường thì đó là một cơ hội tốt để các vi sinh có thể hoạt động ổn định.

Riêng đối với nhà máy đường, bên công ty chúng tôi có dòng sản phẩm AquaClean ACF32 chuyên dùng trong chế biến sản xuất, là giảm BOD COD TSS đầu vào và có thể hoạt động ở nhiều điều kiện khác nhau.

Aquaclean ACF-32 xử lý nước thải đa ngành

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Trở về trang đề mục