ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

 - Hotline: Môi trường        0914.812.442

Bãi rác/ nước rỉ rác:

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi.  • Giảm chi phí xử lý.

• Phân hủy các chất hữu cơ khó phân hủy.  • Kiểm soát côn trùng hiệu quả.

Xử lý nước thải:

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi.  • Giảm BOD, COD, SS & các chất hữu cơ.

• Tăng hiệu suất xử lý, giảm chi phí bảo trì.

Ao, hồ, cống rãnh ô nhiễm:

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi.  • Giảm chi phí xử lý.

• Cải thiện độ trong của nước & cải thiện độ lắng.

 

Sản phẩm BIOCLEAN cải tiến
ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị Xử lý nước thải đa ngành, giảm nhanh BOD, COD, TSS, đạt tiêu chuẩn xả thải
ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương
ACF SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải ACF SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải Giảm 40% lượng bùn, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
ACF SC MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao ACF SC MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, độ mặn cao như: chế biến rau quả, nước thải thủy sản...
ACF NITRO ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng ACF NITRO ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa, khử Nitrate hóa mạnh
ACF AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí ACF AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí; Thúc đẩy nhanh quá trình sinh khí CH4. Phân hủy nhanh các chất hữu cơ khó phân hủy. Hỗ trợ giảm BOD, COD