Bãi rác Phước Hiệp
Bãi rác Phước Hiệp

Bãi rác Phước Hiệp

Bãi rác Phước Hiệp

Sử dụng vi sinh xử lý mùi hôi Aquaclean OC để kiểm soát & khống chế mùi

  • Pha loãng 1: 100 bằng nước sạch không chứa javen

  • Phun đều ½ lít / m2 trên bề mặt của rác thải mới đổ

  • Vi snh xử lý mùi hôi Aquaclean OC giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi

  • Cải thiện sự phân hủy hữu cơ trong chất thải rắn, nén chất thải tốt hơn

  • Cải thiện chất lượng nước rỉ rác

 - Hotline:  0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam