Bể chống ngập Penang – Malaysia

Bể chống ngập Penang – Malaysia

Bể chống ngập Penang – Malaysia

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Các vấn đề của Sông Malaysia:

*** Mùi rất hôi

*** Bùn đáy nhiều

*** Hàm lượng BOD và COD cao

Sau khi làm việc với Cục Thủy lợi và Xả hơi Malaysia năm 2005 ...

*** Mùi hôi được loại bỏ trong vòng 2 tuần

*** Giảm đáng kể BOD và COD, 90% trong 8 tháng

*** Bùn đáy trước đây dày 600mm xuống dưới 85% trong vòng 8 tháng