Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico
Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico

Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico

Cải thiện hệ thống xử lý nước thải Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hồ sơ dự án:

Nhà máy XLNT Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico

Công suất máy: 4390 m3/ngày đêm

Thời gian: 1 năm (T3-2010)

Mục tiêu dịch vụ:

  • Cần cải thiện hệ thống
  • Giảm chi phí vận hành

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm hiệu quả BOD, COD TSS hiệu quả (>90%)
  • Tiết kiệm 20% phí vận hành