Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý
Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý

Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý

Dự án Xử lý sông Xiba - Sơ đồ tiến trình xử lý

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Mục tiêu xử lý:

*** Giảm mức ô nhiễm trong sông: giảm các thông số BOD, COD, Nitơ tổng, Phốt pho, Tổng chất rắn lơ lửng, v.v

*** Khôi phục môi trường sống phù hợp với các hình thức sống cực nhỏ và các sinh vật dưới nước khác

*** Giảm Mùi ở Vùng Phụ cận của Sông

Thách thức:

*** Xử lý mà lại không cản trở dòng chảy của sông , gián đoạn tối thiểu đến sông và các khu vực xung quanh

*** Xử lý với chi phí hợp lý, chi phí lâu dài

Tiến trình xử lý:

*** Mô hình sông mẫu, thiết lập điểm giám sát để chứng minh hiệu quả của Mô hình

Các kết quả:

*** Giảm đáng kể mùi hôi sau 30 ngày đầu xử lý

*** Giảm đến 60% các chất gây ô nhiễm

*** Hồi phục sinh thái của sông sau 60 ngày xử lý

*** Đời sống thủy sinh bắt đầu phát triển trở lại sau 90 ngày xử lý.

Tiến sĩ Hu Kaelin, Giáo sư trường Đại học Côn Minh đánh giá “Chất độc hại đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi con sông.”