Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương

Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương

Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương

 - Hotline:   0948.232.813

Sau khi tưới dung dịch vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32Aquaclean ACF-SA lên lớp nguyên liệu và phối trộn:

  • Đống ủ bị hoai mục hoàn toàn sau 45 -60 ngày

  • Cung cấp vi sinh khởi động hệ thống xử lý nước rỉ rác của xí nghiệp

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam