Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc

Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc

Dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc

 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530

Kết quả đạt được:

  • Giảm sử dụng chất flocculant polyme
  • Sản xuất khí mê-tan tăng 40%, sản xuất được nhiều điện hơn
  • Liều 2,5 gallon mỗi ngày
  • Lưu lượng 1.644 m3 / ngày
  • Hiệu quả phân hủy tăng từ 29,4% lên 56,1%
  • Giảm bùn thải, giảm chi phí xử lý và tiêu hủy 40%
  • Lợi ích kinh tế tổng thể là $1.000 mỗi ngày