Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl

Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl

Giảm bùn, mùi vùng đầm Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Hồ sơ dự án:

Trạm cấp thoát nước Quận thung lũng sông Pearl

Dự án : tháng 5 năm 2001

Công suất máy: 0.50 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Giảm bùn vùng đầm
  • kiểm soát mùi H2S và chống ăn mòn

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 90% Tổng rắn
  • Giảm 80% bùn chiều sâu