Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna

Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna

Giảm bùn thải hoạt tính, dầu mỡ nhà máy XLNT Savanna

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Hồ sơ dự án:

Dự án : tháng 8 năm 2006

Công suất máy: 38 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Giảm lượng bùn
  • Giảm Chất béo, dầu và mỡ (FOG)

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 49% (bùn thải hoạt tính)
  • Giảm 75% FOG