Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa

Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa

Giảm bùn và dẩu mỡ nhà máy xử lý nước thải Tp. Fort Dodge – Iowa

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hồ sơ dự án:

Dự án : 3/2011

Công suất máy: 4.00 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Giảm bùn trong đầm
  • Giảm Chất béo, dầu và mỡ (FOG)

Tóm tắt hiệu suất sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ cài đặt:

  • Giảm 26% bùn (hồ 1)
  • Giảm 16% bùn (hồ 4)