Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York

Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York

Giảm thải ni tơ và bùn thải nhà máy xử lý nước thải Huntington – New York

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hồ sơ dự án:

Dự án : tháng 4 năm 2012

Công suất máy: 2.5 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Giảm thải Nitơ
  • Giảm bùn thải
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong xử lý nước thải

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 67% Tổng Nitơ nước thải (Từ 203 lbs/ngày còn 67 lbs/ngày)
  • Giảm 26% năng lượng cho việc loại bỏ nitơ
  • Giảm 27% BOD
  • Giảm 20% TSS đầu vào
  • Giảm 14% TSS đầu ra
  • Giảm 33% BOD
  • Giảm Năng lượng, bùn và hóa chất,

Tiết kiệm > 68.000 $