Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên

Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên

Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên

 - Hotline: 0948.232.813

  • Lưu lượng: 1.500 m3 / ngày đêm

  • Liều dùng: 2,5 lít / ngày

Hiệu quả sau khi sử dụng vi sinh xử lý nước thải AquaClean:

  • Giảm COD trong nước thải

  • Thúc đẩy quá trình tăng khí sinh học từ 20-50%

  • Giảm đáng kể khí sunlfua hydro trong hệ thống, giảm sự ăn mòn thiết bị

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam