XỬ LÝ HẦM CẦU Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – TP. HCM
XỬ LÝ HẦM CẦU Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – TP. HCM

XỬ LÝ HẦM CẦU Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – TP. HCM

XỬ LÝ HẦM CẦU Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – TP. HCM

XỬ LÝ HẦM CẦU Ở KHÁCH SẠN 5 SAO – TP. HCM

         Hotline: Môi trường  0948.232.813

Hiện trạng:

  • Hai tháng sẽ hút hầm cầu 1 lần (bình quân )
  • Tại thời điểm khảo sát là sau 1 tháng hút hầm cầu vào tháng 2 trước tết , có 2 bể tự hoại mỗi bể 42m3
  • Bùn nổi trên bề mặt
  • Có mùi hôi nặng bốc ở bể khi mở nắp ra.

Sau khi dùng vi sinh Bio Septic và Bio M1

  • Chống đóng cứng, phân hủy phân thải
  • Giảm mùi hôi khi hút hầm cầu
  • Giảm số lần hút hầm cầu còn 1-2 lần/năm
Dự án tiêu biểu tại Việt Nam