Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM

Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM

Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM

Sử dụng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 BIO-FG bổ sung vào bể tách mỡ, lỗ thoát sàn và bồn rửa chén

  • Sạch mỡ, không có mùi
  • Mỡ không đóng lớp

 - Hotline:  0948.232.813

 

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam