Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương

Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương

Xử lý dầu mỡ cứng và mùi hôi của Khu du lịch – Bình Dương

 - Hotline: 0948.232.813

Hiện trạng

  • Mỡ cứng và phát sinh mùi hôi ở bể tách mỡ

  • Bể hiếu khí của HTXLNT bị nổi nhiều dầu mỡ

Kết quả sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean

  • Hệ thống nước thải không còn dầu mỡ

  • Lớp mỡ tan, mềm dể dàng vệ sinh

  • Mùi hôi không còn

  • Hệ vi sinh hoạt động và lắng tốt

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam