Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ

Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ

Xử lý giảm BOD, COD, TSS, ni tơ, giảm bùn thải Nhà máy XLNT Orange Park, Florida, Mỹ

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Hồ sơ dự án:

Nhà máy XLNT Orange Park, Florida

Công suất máy: 1890 m3/ngày đêm

Thời gian: (10 tháng) T8-2008

Mục tiêu dịch vụ:

  • Giảm BOD, COD, TSS
  • Giảm Tổng nitơ
  • Giảm bùn thải
  • Kiểm soát mùi, dầu và bẫy mỡ
  • Giảm chi phí vận hành thiết bị

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Aquaclean:

  • Giảm BOD, COD TSS hiệu quả (52%)
  • Giảm lượng TN (58%)
  • Tiết kiệm $60,000 phí vận hành