Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ

Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ

Xử lý giảm BOD, COD, ni tơ nhà máy Neptune Beach, Florida, Mỹ

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Hồ sơ dự án:

Dự án : tháng 8 năm 2009

Công suất máy : 1.5 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Nâng cao chất lượng nước thải
  • Giảm Nitơ tổng
  • Nâng cao hiệu quả năng lượng
  • Kiểm soát mùi (H2S)và sự ăn mòn

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 46% BOD, COD
  • Giảm 32% Nitơ tổng