Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội

Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội

Xử lý hồ Trúc Bạch – Hà Nội

 - Hotline: 0948.232.813

Trước xử

  • Nước đen, bốc mùi hôi
  • Cá chết trắng hồ
  • Bùn đáy nhiều

Sử dụng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 & Aquaclean ACF-SA , cho kết quả như sau

  • Nước trong, không còn mùi
  • Sức sống cá khỏe hơn
Dự án tiêu biểu tại Việt Nam