Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương

Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương

Xử lý màu, mùi hồ nuôi cá tại Khu du lịch – Bình Dương

 - Hotline: 0948.232.813

Trước xử

  • Nước đổi màu đen, nặng mùi.
  • Cá nuôi mất màu từ từ; giảm ăn; ít hoạt động, hay xuất hiện trên mặt nước; chậm lớn, hao hụt nhiều.

Sau 1 tháng sử dụng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 và vi sinh xử lý bùn Aquaclean ACF-SA

  • Màu, mùi nước cải thiện.
  • Cá phát triển tốt, nhanh lớn
Dự án tiêu biểu tại Việt Nam