Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

 - Hotline:  0948.232.813

Hiện trạng:

  • Mỡ cứng và phát sinh mùi hôi, tắc nghẽn đường ống

Sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải BIO-25 và BIO-FG

  • Đường ống thông, thoát nước tốt

  • Mùi giảm rõ rệt

  • Mỡ cứng tan rã

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam