Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM

Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM

Xử lý mùi bùn trong nhà máy xử lý nước thải Tp. HCM

 - Hotline: 0948.232.813

Quy trình sử dụng:

  • Pha loãng vi sinh xử lý mùi hôi Aquaclean OC phun đều trên bề mặt bùn
  • Thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ để ủ phân compost
Dự án tiêu biểu tại Việt Nam