Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York

Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York

Xử lý ni tơ cao tại Homestead Village, New York

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hồ sơ dự án:

Dự án : tháng 11 năm 2010

Công suất máy: 0.1 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Loại bỏ vấn đề Nitơ cao

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 34% TN
  • Giảm 24% BOD
  • Giảm 12% TSS

IPT được đánh giá là Tiết kiệm đến $ 750,000