Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay

Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay

Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Tình trạng Ô nhiễm môi trường:

  • Nước thải ao và nước thải đang xả trực tiếp vào nguồn nước cấp cho thôn làng
  • Vấn đề bổ sung: vùng sâu vùng xa không có điện để thông khí

Xử lý bằng Vi sinh xử lý nước thải AquaClean:

  • Sử dụng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32, có thể khôi phục cân bằng tự nhiên trong 3 tháng