Bộ sản phẩm từ Gốc đến Ngọn

Bộ sản phẩm từ Gốc đến Ngọn

Bộ sản phẩm từ Gốc đến Ngọn

Biotech Việt Nam giữ vai trò tiếp thị độc quyền, kinh doanh và phân phối các sản phẩm vi sinh nông nghiệp do tập đoàn S&E Microbiology và Nivshakti Bioenergy cung cấp. Thực tế kiểm nghiệm và chứng thực trên thị trường và ý kiến người tiêu dùng đã chứng minh rằng sản phẩm vi sinh nông nghiệp đặc biệt hiệu quả cho bà con nông dân:

- Thúc đẩy quang hợp ở bộ lá và bộ rễ; cải thiện và phát triển gốc rễ, giảm các nguy cơ đầu vào khác nếu muốn cải thiện tổng thể sức mạnh, tốc độ tăng trưởng và năng suất của cây trồng.

- Khôi phục & cải tạo đất, cải thiện đất hư, bạc màu, thiếu dinh dưỡng. Xịt lá đối với các cây lá héo, vàng. Cải thiện sức mạnh bộ rễ và tầng lá.

- Tăng cường Kali và Phốt-pho cho cây bị thiếu dinh dưỡng, chữa bệnh vàng lá, lá nâu, lá rụng.