Giải đáp - Thủy sản

Giải đáp - Thủy sản

Giải đáp - Thủy sản

Một trong những lý do của tôm bị chết sớm Một trong những lý do của tôm bị chết sớm Tảo lam đáy và thức ăn dư thừa đáy lót ao là nguyên nhân khiến tôm chậm phát triển và chết sớm.
Khắc phục ao tôm nước trong thấy đáy? Khắc phục ao tôm nước trong thấy đáy? Ao nuôi đã thả tôm thẻ chân trắng được 3 ngày thì xảy ra hiện tượng nước trong thấy đáy...
Làm thế nào để nuôi tôm đạt hiệu quả cao Làm thế nào để nuôi tôm đạt hiệu quả cao Để tôm phát triển tốt, đạt hiệu quả cao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và toàn bộ các khâu trong quy trình nuôi