Thủy sản

Thủy sản

Thủy sản

Trong nuôi trồng thủy sản, môi trường ao nuôi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất vật nuôi. Khi môi trường nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến vật nuôi như gây thiếu oxy trong ao nuôi, tạo ra các khí độc NH3, NO2, H2S, bùn đáy làm vật nuôi bỏ ăn, chậm lớn và dễ mắc các bệnh nguy hiểm gây thiệt hại đến năng suất khi thu hoạch.

Vi sinh thủy sản Aqua nhập khẩu từ Nhà sản xuất Hoa Kỳ Sun & Earth Microbiology hoàn toàn có khả năng giúp người nuôi giải quyết triệt để các vấn đề trên.

Hotline: 0914 812 442