Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan

Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan

Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan

 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530

Kết quả đạt được:

  • Ổn định hệ thống khi thời tiết lạnh vào mùa đông
  • Giảm BOD & COD
  • Bùn giảm 28%
  • Loại bỏ mùi
  • Giảm chi phí vận hành