Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Rousínov – Cộng Hòa Czech

 - Hotline: Ms Anna 0989.771.530

CARROUSEL - RACE TACK - SYSTEM

  • Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 đã cải thiện giảm BOD và COD xuống 68%, và rất hiệu quả khi loại bỏ được tổng lượng nitơ ô nhiễm 61%
  • Hệ thống được thiết kế để tạo ra bể hiếu khí để loại bỏ BOD và thực hiện ni trát hóa, chảy vào bể anoxic để khử Nitơ ...
  • Giảm bùn từ 240 ml / g xuống còn 130, cải thiện đáng kể tính chất lắng xuống tới 64% và giảm ổn định lượng chất hữu cơ có trong bùn.