Đại diện của Shakti Biotech

Đại diện của Shakti Biotech

Đại diện của Shakti Biotech

Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là khâu tất yếu trong suốt mùa vụ canh tác Nông Nghiệp.

Chính vì vậy, xu hướng sử dụng các chế phẩm BVTV có nguồn gốc sinh học là lựa chọn tất yếu và thông minh của nhà nông.

- Nhóm kiểm soát côn trùng (sâu) hại cây trồng

- Nhóm kiểm soát bệnh hại cây trồng

- Nhóm kiểm soát tuyến trùng gây hại rễ cây trồng

 

www.biotech-agri.org