Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh:

     Đối với thị trường: Biotech Việt Nam cung cấp các sản phẩm/ chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường, xử lý nước thải, nông nghiệp sạch và nuôi trồng thủy sản bằng vi sinh tiên tiến. Biotech Việt Nam còn cung cấp các dịch vụ tư vấn xử lý môi trường, vận hành các công trình XLNT, xử lý rác, thu gom rác,… là niềm tự hào đáng kể trong sứ mệnh của chúng tôi; thể hiện trách nhiệm lớn đối với môi trường quốc gia và cộng đồng. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ của Biotech Việt Nam đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng và các doanh nghiệp.

     Đối với cổ đông và đối tác: Biotech Việt Nam luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành người bạn đồng hành tin cẩn tuyệt đối của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hứa hẹn và bền vững.

     Đối với nhân viên: Biotech Việt Nam là ngôi nhà chung của những trái tim đam mê xử lý môi trường, những cá nhân tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn vững vàng. Tại Biotech Việt Nam, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Nếu thành quả của công ty là các giá trị thương hiệu và lợi nhuận thì đối với mỗi cá nhân, chúng tôi tạo điều kiện để các thành viên công ty có thu nhập cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp và bản thân công bằng cho tất cả nhân viên.

     Đối với xã hội: Một doanh nghiệp hình thành, phát triển và thành công không thể quên nghĩa vụ và trách nhiệm kết nối với công đồng và xã hội. Với tiêu chí trên, Biotech Việt Nam xác định luôn hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích của xã hội. Tập thể Biotech luôn đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.